Tural Planlama Hakkında

Tural Planlama özel ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere şehircilik (imar planı, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, peyzaj, inşaat) ve danışmanlık hizmetleri sunmak üzere 2000 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Firma bünyesinde ortak ve çalışan olarak bulunan deneyimli ve alanında uzman çalışma kadrosu ile hizmet vermektedir.

Hizmet Verdiğimiz Faaliyet Alanları :

Planlama
Kentsel Dönüşüm
Harita
Peyzaj
Görselleştirme

Faaliyet Alanları:

  • Planlama
  • Kentsel Dönüşüm
  • Harİta
  • Peyzaj
  • Görselleştİrme

Şehircilik ilke ve esasları gözetilerek ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun Nazım İmar Planları, Uygulama İmar Planları, Koruma Amaçlı İmar Planları, Kıyı Yapı ve Tesisleri'ne ilişkin imar planları ve her türlü ölçekte Plan Değişikliği (Tadilatı) hizmetleri sunulmaktadır.

Fiziksel, ekonomik, sosyal yapı araştırmaları, model ve strateji belirlemek veya geliştirmek üzere ar-ge çalışmaları, halkla iletişimi güçlendirmek adına organizasyon çalışmaları, hak sahipliliği tespit ve gayrimenkul değerleme, finans ve fizibilite çalışmaları, hukuki ve ekonomik yol haritaları, proje döngüsü yönetimi, fikir, peyzaj, mimari ve uygulama projeleri ile bunlara ait maket ve animasyon hizmetleri sunulmaktadır.

Sınır Tespiti, Aplikasyon, Parselin Yerinde Gösterilmesi, Teknik Uygulama Sorumluluğu, İmar Planı Uygulamaları (Yola Terk, İhdas, İfraz, Tevhit ), Parselasyon ve Plankote vb. haritacılık hizmetleri sunulmaktadır.

Peyzaj Projesi, Meydan Düzenleme Projesi, Kentsel Tasarım Projesi hizmetleri sunulmaktadır.

İmar planı çalışmalarında (bölge planları veya parsel bazında) mevcut ve öneri durumun ortaya çıkarılması adına 3 boyutlu modelleme ve animasyon hizmeti sunulmaktadır.


Referanslar :